Окупирана болница в Гърция под контрола на лекарите

Персоналът на многопрофилната болница в Килкис (Kilkis) реши да я окупира. Докторите, сестрите и останалата част от персонала, които взеха участие в генералната асамблея, решиха:

Ние разбираме, че сегашните проблеми в националната здравна система и свързаните й организации не могат да бъдат решени с конкретни искания или с искания, засягащи нашите интереси, но взети без нас, след като тези проблеми са продукт на по-общите анти-социални политики на правителството и на глобалния неолиберализъм.

Разбираме също, че и с издигането на такива искания просто ще вземем участие в играта на властимащите. Тези, които за да се справят с враговете си (тоест с хората) ги отслабват и разделят, като желаят чрез решенията си да предотвратят създаването на универсален труд и фронт в национален и глобален мащаб с общи искания за социални подобрения.

Поради тези причини ние поставяме специализирани си интереси като лекари, сестри и други в по-голямата рамка на политически и икономически искания, които огромната част от гърците поставят на преден план и които днес са обект на брутални капиталистически атаки; искания, които за да бъдат плодотворни, трябва да бъдат съобразени докрай със средната и по-долната класа на нашето общество.

Единственият начин да се постигнат тези искания е чрез действия да се поставят под въпрос не само политическата легитимност, но и легитимността на авторитарните и анти-социалните йерархии, които ни движат към тоталитаризъм с все по-бързи темпове.

Работниците в многопрофилната болница в Килкис отговарят на този тоталитаризъм с демокрация. Окупираме общинската болница и я поставяме под нашия директен и независим контрол. Болницата ще бъде самоуправляваща се и единствените легитимни решения ще бъдат вземани на генерални асамблеи на работниците й.

Правителството не е освободено от икономическите си задължения спрямо работниците и доставките за болницата, но ако то пренебрегне тези си задължения, ние ще бъдем принудени да информираме обществото и ще отправим тези искания към общинската управа, но най-вече към общността, като поискаме от тях да ни подкрепят за: оцеляването на нашата болница; общата им подкрепа за правото на публично и свободно здравеопазване; отхвърлянето на сегашното правителство и другите неолиберални политики, независимо от кого са; демократизация – дълбока и всеобща за цялото общество, а не само за трети лица, които отговарят само за собственото си бъдеще.

Работническият съюз на болницата в Килкис ще започне работа от 6 февруари 2014 г., като ще обслужва само спешни случаи до незабавното и пълно изплащане на изработените часове, както и възстановяването на нивата на приходите до стойностите им от преди пристигането на Тройката (Европейския съюз, Европейската централна банка и Международния валутен фонд). През това време, разбирайки каква е нашата социална мисия и морални задължения, ще продължим да опазваме и лекуваме здравето на гражданите, които дойдат в болницата, като предоставим безплатно здравеопазване и настаняване на нуждаещите се. Призоваваме правителството да приеме най-накрая задълженията си и да преодолее, пък било и в последната минута, своята анти-социална безскрупулност и жестокост.

Решихме, че нова генерална асамблея ще се осъществи на 13 февруари в конгресната зала на новата сграда на болницата от 11 часа, за да се решат процедурите, които са необходими, за да се функционира окупацията на административните услуги и успешно да се реализира самоуправлението на болницата, което започва от днес. Генералните асамблеи ще продължат всекидневно и ще бъдат основния инструмент за вземане на решения засягащи работниците и работата на болницата.

Призоваваме за солидарността на хората и работниците от всички сфери, обединението на всички работнически съюзи и прогресивни организации, както и от медийни организации, които решат да покажат истината. Решени сме да продължим докато предателите, които продадоха страната ни и хората, си отидат. Или ние, или те!

Горепосочените решения ще бъдат оповестени чрез медийна пресконференция, на която всяка медия (локална и национална) ще бъде поканена в сряда 15.02.2014 г. от 12.30ч. Дневните ни асамблеи започват от 13 февруари. Ще информираме гражданите за всяко значимо събитие, което се проведе в болницата чрез прес изявления и конференции. Също така ще използваме всички налични средства, за да съобщим тези събития и да направим мобилизацията успешна.

Призоваваме:

а) нашите съграждани да покажат солидарност с усилията ни;

б) всеки несправедливо третиран гражданин на страната ни да вземе опозиционна страна чрез действия срещу подтисниците си;

в) нашите колеги от други болници да вземат подобни на нашите решения;

г) работниците от други сфери на публичния и частния сектор и участниците в трудови и прогресивни организации да действат и да спомагат за мобилизацията, която да приеме форма на съпротива и бунт до нашата окончателна победа срещу икономическия и политическия елит, който днес подтиска държава ни и целия свят.

kilkizz2

"Пари за здравеопазване и образование. Вън Тройката от Гърция!"

kilkizz3

"Тук грижите за пациентите са безплатни. Безплатното и публично здравеопазване е наш конституционен дълг."

kilkizz4

"Не на унищожаването на публичното здравеопазване. Не на уволненията. Не на меморандума!"

kilkizz5

"Образование – Здравеопазване – Демокрация! Долу ръцете от болниците."