Гладът в света вече не е временен проблем, а структурна световна хранителна криза. Тя е резултат от дългогодишното развитие, имащо за цел благосъстоянието на развитите държави. Филмът описва механизмите на световната икономика, които спират развитието на бедните страни като Египет, Бангладеш, Еквадор.

За три години цените на ориза, пшеницата и царевицата рязко се увеличават. Две от причините, наред с другите, са спекулациите с хранителни стоки на фондовите борси и увеличаването на търсенето на биогорива.

Всички експерти са единодушни: настоящата продоволствена криза съвсем не е изненадваща, тя е предизвикана от дългогодишната световна икономическа политика.