Презентация на инж. Светлин Веселинов на тема „Устойчиви енергийни решения” от 01.12.2012 г. в Социален център "Аделанте".

"Като цяло сме свикнали с готови „познания“, които не подлагаме на критика. Така е и с енергийните въпроси. Слушаме какво се казва по медиите. Приемаме само това което научаваме от там, и което виждаме около себе си и друго просто не съществува. Забравяме обаче, че енергийната система може да служи на нас, напълно реално а не абстрактно. Ние можем да изградим такава енергийна система, която да улесни много животът ни, да е евтина, клоняща все повече към безплатна и да не разрушава и замърсява природата, от която пряко зависим. Не става въпрос за нещо необикновено, всичко е тук и е познато, просто става дума за друга логика, по-различна от сегашната. Става въпрос за общество, изградено на хуманни и екологични принципи и според тях проектиране и на енергийната система.
Това е въпрос на правилни енергийни решения.

Енергийните решения не винаги са пряко енергийни, много често те са просто правилни решения от машиностроителна, градоустройствена, селскостопанска или друга гледна точка, но те пряко или косвено влияят върху енергетиката.
Основния въпрос, който би трябвало да ни вълнува е не дали сме ядрена сила, или най-големия производител на Балканите на ток от ВЕИ например, а какво искаме ние? Случва ли се то? Устойчиво ли е или крадем от децата си? Как е възможно да се реализира? Как да е достъпно за всеки индивид от обществото? Ако имаме визия как могат да се получат нещата, ние ще тръгнем в тази посока.

Енергийните решения в контекста на устойчивостта са напълно различни от днешните. Основната логика е, когато използваш някакъв ресурс да създаваш чрез него максимална независимост от по-нататъшно използване на ресурси и реално това води не само до ресурсна независимост, а и до икономическа. Това е противно на потребителската култура. Нашето общество осъжда наркотиците, които създават зависимост, а същевременното икономиката разчита основно на зависимостта, иначе няма как да е потребителска.

Ние сме зависими във всяко едно отношение (особено градските жители) от ток, горива, вода, храни, комуникационни услуги, дори и работа, а на базата на тази зависимост е изградена икономиката. Благодарение на този факт не сме свидетели на правилни, устойчиви и независими енергийни решения. Те не са икономически изгодни за тези, които имат интерес да сме зависими. Те ще подобрят животът и средата ни, но това сякаш няма значение за тези, от които зависят решенията. Устойчивите решения, за да са реално ефективни са винаги децентрализирани и не създават възможност за монополизиране. Когато говорим за енергийна независимост трябва да си представяме нашата енергийна независимост, а не абстрактна като онази, която ни се представя за национална. Това са решения на ниво дом, квартал, град и околност или система от селища.

Като текущ пример може да се даде въпроса с АЕЦ Белене. Те искат да го построят „за нас“ и въпросът тук е това прави ли ни независими? Те ще го построят, ние като данъкоплатци ще плащаме дълга, ще си плащаме тока, ще трябва да се плаща за гориво и постоянна грижа за отпадъците, освен това е рисково. Ами ако вместо това се топлоизолират всички домакинства в страната и им се поставят съоръжения, които връщат отпадъчната топлина от канализацията и слънчеви колектори, които дават топлина и лятно време могат да се включат в производството на електроенергия и всякакви други съоръжение за постигане на по-ниска консумация /където е възможно да съществуват малки децентрализирани източници на енергия/ ? Така получаваме нещо, от което се възползваме директно, веднъж направено то не иска добавяне на още ресурси и пари или иска несравнимо по-малко само за поддръжка. Не е рисково и няма разправия с отпадъци. Не разрушава околната среда или го прави несравнимо по-малко (давайки й възможност тя да се възстанови). Ако нямате пари то продължава да работи за вас, за разлика от тока от АЕЦ, който ви го спират. Дори да се направи със заем от държавата (псевдо програмите за енергийна ефективност искат ние да се бръкнем в джобовете и ако нямаме пари не става, за разлика от АЕЦ, за който няма да си бъркаме в джобовете директно, а само като данъкоплатци) към финансираща институция след изплащането на заема не се плаща нищо повече.

Изборът е ясен, но това е избор, който не се дискутира в медиите и става ясно какво държавата е готова да финансира, какво да премълчи и загърби и за какво иска да си бъркаме в джобовете. Дори ако предприятието е държавно и подава електричество на ниски цени съответно да имаме „евтин“ ток това предприятие може да бъде фалирано и приватизирано или да работи като топлофикация - държавно предприятие с поведение на частен монополист. Отново виждаме, че нашата директна енергийна независимост е много по-ценна."

Запис от събитието в mp3-формат

Светлин Веселинов е минен инженер по образование. Може да видите негови материали на блога му http://fpages.info/blogs/svetul/