Премиера: "Демокрация в икономиката вместо капитализъм"

Събота, 18.01.2014, от 19:00 в "Аделанте" (София, ул. Гурко 27, сградата във вътрешния двор). Вход свободен.

Филмът представлява впечатляващ обзор на средствата за контрол над масите при всички олигархични режими от началото на 20в. до днес - фашизъм, комунизъм, капитализъм и начините за смяна на тази парадигма.
Въвеждат се понятията: бихейвиоризъм (наука за оперантното кондициониране на човешкото поведение), тейлъризъм (теорията за „научното управление” на работническите маси), фордизъм (механизирането на работника).

В началото на 20в. експлоатацията на бедни от богати става в условията на нарастваща индустриализация. В производството се въвежда поточната линия и разделението на труда на максимално прости операции, изискващи от работника роботизиране и немислене, като така му се отнема властта на експерт. Това механизиране на човека води до дехуманизация, постоянна фрустрация и пасивност. Чрез тези механизми масите са управлявани и поддържани апатични до степен на отказ от всякакви опити да променят положението си.

Като алтернатива на всичко това е представена Парекон - икономика на общото участие във взимането на решения, създаването, потреблението и разпределението на благата; демокрация на работното място и др.

В политически план се разглежда създаването на представителната демокрация, чрез написването на Американската конституция. Като алтернатива на нея се представя пряката демокрация в социален план.

Филмът е компилация от филми на Скот Нобел. В него участват Майкъл Албърт, Ноам Чомски, Крис Хеджис, Джордж Карлин и др.

Субтитри: Български
Времетраене: 95 мин.

След прожекцията, ще последва дискусия по темите, засегнати във филма.

Събитието във Фейсбук