behavioral economics

Дисциплина, вдъхновена от поведенческата психология

Дълго време класическите икономисти изработваха моделите си, сякаш хората са сметачни машини. Това доведе до провал. Вдъхновена от психологията, т. нар. поведенческа икономика изучава реакциите и решенията ни, с цел да ги предвиди и повлияе с умело насърчение. Едно леко "подбутване" било достатъчно, за да бъдат вкарани в правия път работниците и потребителите.

ДОМИНИРАЩАТА икономическа теория, наречена "неокласическа", преживява трудни дни. Излязоха наяве не само кръвосмесителните връзки на корифеите ѝ с финансовите институции [1], но и отговорността им за последната криза. Неоспоримите специалисти по тази дисциплина имаха навика да обясняват, че саморегулацията доказва своята правота чрез съвършената ефективност на пазара, която пък произтича от строгата рационалност на действащите лица. Приказка за послушни деца, опровергана от финансовата криза.

Но очевидният провал на доминиращата доктрина съвсем не доведе до всеобщо объркване сред професионалистите от бранша. Някои алтернативни течения, претендиращи за по-неопетнено минало, потриват ръце. Едно от тях изглежда в особено удобна позиция да се превърне в нова доминираща доктрина – behavioral economics, или иначе казано поведенческа икономика.

Тази школа, макар да е съвместима с повечето постулати на ортодоксалната икономическа наука, включва принципите на поведенческата психология. Ето защо мнозина икономисти неокласици залагат на нея, за да възвърнат престижа на цялата професия. Жан-Клод Трише, бивш президент на Европейската централна банка (ЕЦБ), ги насърчава. "Основната поука, която извличам от нашия опит, е, че е опасно да се разчита на един-единствен инструмент, заяви той по време на конференция на ЕЦБ през 2010 г. Трябва да разработим допълнителни инструменти, за да укрепим рамките, в които действаме. Като начало трябва да помислим за начина, по който се характеризира homo œconomicus (икономическият човек) в същината на всеки отделен модел. (…) Поведенческата икономика се опира на психологията, за да обясни решенията, взимани по време на криза." Трише пропусна да спомене, че тази теория, преведена на политически език, може да се окаже по-опасна от онази, чиито недостатъци претендира на поправи.

Поведенческата икономика излага твърдения, априорно очевидни, които учениците на теоретика либерал Милтън Фридман упорито отхвърлят. Тя твърди, че действащите лица в икономиката не са стриктно рационални същества, които взимат решения, с цел да задоволят по възможно най-добрия начин личния си интерес. От една страна, те са подвластни на емоции, вярвания, интуиции или проявяват недалновидност в разсъжденията си. От друга, те не целят единствено увеличение на собствената си печалба – моралните и социалните норми ги карат понякога да проявяват солидарност, дори алтруизъм.

Финансовите инвеститори са подвластни на познавателни отклонения при оценката на действителността. Могат да подражават, да страдат от прекалена доверчивост или да изпадат под влиянието на прекалени очаквания или паника. А дори някои инвеститори да са действително рационални, те рядко поемат риска да тръгнат против течението на пазара. Последиците от подобни явления нанасят фатален удар върху тезата за ефективността на пазарите, неразривно свързана с презумпцията за рационалност на действащите лица. Поредицата от сапунени балони и банкрути показва, че капиталовите пазари са твърде податливи на отклонения. На пръв поглед, длъжни сме поне да признаем на поведенческата икономика, че е събрала доста кураж, след като смее да атакува фронтално двата стълба на неокласическата финансова теория.

Нека напомним обаче, че идеята, според която пазарите не са чудеса от ефективност, нито участниците в тях са всезнаещи роботи, съвсем не е нова. От Джон Мейнард Кейнс насам другомислещите специалисти непрекъснато повтарят, че става дума за мит, при това опасен. Но това е глас в пустиня: кейнсианците, институционалистите, марксистите и регулационистите бяха и са прекалено критични, за да бъдат чути.

"Плащаме ужасна цена за сляпата си вяра в могъществото на невидимата ръка", смее вече да заяви икономистът Дан Ариели [2]. Неокласическата теория е "неточна", отсичат от своя страна събратята му Джордж Акерлоф и Робърт Шилер [3]. Тя не ни позволява да разберем защо икономиката се развива скокообразно". Като обясняват "как икономиката действително функционира, когато хората са наистина човечни", двамата автори на Животинският дух излагат амбициозна програма: "Да постигнат това, което съществуващата теория не е могла да осъществи."

Защото – обяснява поведенческата икономика – фактът, че сме нерационални, не пречи да сме предвидими. Като провеждат редица лабораторни експерименти, въоръжени при нужда с електроди, доставени от съюзниците им невролози, поведенческите икономисти установяват закономерностите в нашето поведение, за да изградят модели на индивидуално решение, по-реалистични от тези, които ни предлагат неокласиците.

Пионерите на поведенческата икономика са Даниел Канеман и Амос Тверски. През 70-те години на миналия век тези израелски психолози съставиха подробен каталог на познавателните отклонения, които деформират анализа на дадена ситуация и подтикват индивидите да взимат нерационални решения. Такъв е например "рамкиращият ефект", който подвежда участниците да достигат до различни заключения в зависимост от контекста, в който им е представена ситуацията: "40% вероятност да спечелиш" не създава същия ефект като "60% вероятност да загубиш". Но възникването на поведенческата икономика като отделна дисциплина стана възможно чак след установяването на сътрудничество с младия американски икономист Ричард Талер през 80-те години.

Засега мечтата да бъде преразгледано доминиращото течение в икономиката с помощта на поведенческата парадигма все още не е осъществена. Но привържениците ѝ печелят терен от десетина години насам, както показват наградите на Шведската банка в памет на Алфред Нобел, присъдени на Акерлоф през 2001 г. и на Канеман през 2002 г. Във Франция поведенческият икономист Давид Маскле получи през 2012 г. бронзовия медал на Националния център за научни изследвания (CNRS). Познавателните отклонения, които правоверните икономисти разглеждаха като "куриози", вече се изследват най-подробно в уважавани академични издания. Поведенческата икономика се преподава в най-престижните американски университети, в Масачузетския технологичен институт, в Станфорд, Бъркли, Чикагския, Колумбийския и Принстънския университети и най-вече в Харвард. Институтът за ново икономическо мислене – мозъчен тръст, създаден през 2009 г. благодарение на петдесетте милиона долара, дадени от Джордж Сорос, поставя поведенческата икономика в центъра на своите размишления. Във Франция Групата за анализ и икономическа теория (GATE) в Лион и Училището по икономика в Тулуза са начело в тази област.

Дисциплината се радва на успех и сред широката публика. Жадни да разберат защо толкова често взимат "лоши" решения, американците се нахвърлят на книги като Blink (Проблясък) от Малкълм Гладуел, Nudge (Подбутване) от Ричард Талер и Кас Сънстейн или Predictably Irrational (Предвидимо ирационални) на Дан Ариели. Последният отговаря всяка седмица на най-тривиални въпроси на читателите на Уолстрийт джърнъл в рубрика, озаглавена "Питайте Ариели".

Арсеналът за манипулация се обогатява

МАКАР че икономическата наука през последните години беше "в най-добрия случай очевидно ненужна, а в най-лошия – изключително вредна" [4], може ли да се смята, че поведенческите икономисти са по-добри от другите? Да се сложи край на интелектуалната тирания на homo œconomicus и да се докаже неефективността на пазарите, е със сигурност окуражаваща крачка. Но когато теорията се прилага на практика, нещата стават съвсем различни. Защото поведенческата икономика се оказва склонна, не по-малко от голямата си доминираща сестра, да предлага услугите си на предприятия, финансови институции или публични власти. А прилагането на теориите ѝ в практиката води до разочароващи резултати и най-често предизвиква… съмнения.

От тях най-напред страдат наемните работници и потребителите. Предприятията, които ползват от 30-те години насам методите на психологията в полза на маркетинга и рекламата, горещо приветстват последните развития в областта на поведенческата икономика, които обогатяват арсенала за манипулация на клиентите и служителите им. Известната консултантска компания "Маккинзи" предлага четири практични метода, "които би трябвало да са част от инструментариума на всички търговци" [5]. Компанията за проучвания в областта на маркетинга "Маркет Тулс" обяснява на сайта си, че поведенческата икономика е по-ефикасна от социологическите проучвания при определянето на ценовата граница, над която потребителят не купува даден продукт. С други думи, поведенческата икономика позволява да се определят възможно най-високите цени. Тя осигурява и прийоми, насърчаващи клиентите да плащат фактурите си своевременно. Да се глобяват закъснелите, оказва се, е по-малко ефикасно, отколкото да се въздейства върху склонността им да се сравняват с другите. Изпраща им се писмо, в което се посочва: "Вие сте един от малкото хора от вашия квартал, които още не са платили фактурата си."

"Фер Адвайс", германска консултантска фирма, основана от Ернст Фер, една от важните особи в дисциплината, предлага обучение в помощ на мениджърите как да използват поведенческата психология при преговорите със служителите си, по-специално по въпроса за заплатите. Дисциплината разполага с цял набор от съвети в това отношение. След като констатират, че класическите финансови поощрения (например обещанията да бъдат изплатени премии на учителите в края на годината при добра успеваемост на учениците) не дават резултат, поведенческите икономисти решават да се възползват от факта, че хората са по-чувствителни към загубите, отколкото към печалбите. Стивън Левит и Роланд Фрайър [6] раздават премията на учителите в началото на годината, като заплашват да я изискат обратно, в случай че резултатите не са задоволителни. Да искаш от служителите да връщат част от получената заплата в края на годината – ето техника за "мотивиране" с голямо бъдеще.

Парадоксално е, че предложенията на поведенческата психология се ценят най-много във финансовия сектор – област, която бе особено силно засегната от "разкритията" ѝ. За да се постигне този ефект, бе достатъчно да се пренебрегнат заключенията относно неефикасността на пазара и да се наблегне на потенциално изгодните, които въздействат върху поведението на действащите лица. "Поведенческите финанси" се превърнаха в "допълващ елемент на класическото управление на сметките ни в банката", според сайта на бизнес училището INSEEC, което включва това "ново направление на финансите" в магистърската си програма по стопанско управление.

Някои фондове, като "Джей Пи Морган", още през 1993 г., или CCR "Асет Мениджмънт" във Франция, прилагат тези принципи. Поведенческата финансова дейност се състои по-конкретно в това инвеститорите да осъзнаят и коригират собствените си поведенчески отклонения и/или да се възползват от поведенческите отклонения на другите участници. Като илюстрация на първата възможност, Джеймс Монтие обещава да помогне на инвеститора да "овладее емоциите си" и да укрепи "мускула на самоконтрола" [7]. Вторият по-стратегически подход, развит по-специално от Ръсел Фулър [8], се състои в идентифициране на лошо "оценените" ценни книжа, вследствие подценяване или надценяване от страна на останалите пазарни участници.

Тези стратегии може би позволяват на някои да печелят повече, но в никакъв случай не решават въпроса за ефективността на пазара. Всъщност, както доказа действително хетеродоксалната икономическа теория [9], единственият начин да попречим на нестабилните по същество финансови пазари да създават хаос в икономиката е да пристъпим към тяхното драстично регулиране, т.е. да ограничим лостовете на задлъжнялостта на операторите, да разделим пазарните и кредитните дейности, да ограничим движенията на капитали и т.н.

Странно е, че нито една от тези мерки не фигурира в предложенията на поведенческите икономисти в областта на публичната политика. Най-високопоставеният представител на тази дисциплина – Талер, е съветник на икономическия екип на американския президент Барак Обама и на правителството на Дейвид Камерън в Обединеното кралство. Той би могъл да им подшушне, че регулирането на финансовите пазари е подходяща мярка за избягване на нови трусове. Но се оказва, че Талер е не само професор по икономика в Бизнес училището на Чикагския университет. Той също е начело, заедно с Фулър, на инвестиционен фонд, специализиран в областта на поведенческите финанси…

Мнозина поведенчески икономисти съчетават университетската кариера с банкови дейности. Кент Даниел, настоящ професор по финанси в Колумбийския университет, е бивш директор на отдела по финансов анализ в "Голдман Сакс Асет Мениджмънт". Той е и член на комитета за академични анализи на "Кепос Капитал" и "Алианц Глобал Инвестърс". Какво е отношението му към регулацията? "Макар инвеститорите да не са абсолютно рационални и ценните книжа системно да се отклоняват от точната оценка, политиката би трябвало да се отнася с уважение към пазарните цени" [10]. С други думи: пазарите правят каквото им хрумне, но заслужават уважението ни.

"Нерационалността и егоизмът заразяват политическия процес", заявява Даниел. Така с помощта на вълшебна пръчица обръща аргумента нерационалност срещу представителите на публичните инстанции и няма да предизвика изненада голямата идея на Монтие: "Онези от нас, които работят в областта на финансите, би трябвало да положат нещо като Хипократова клетва, с която да се задължат да не вредят" [11]. Защо са ни закони, щом като е достатъчно финансовите брокери да обещаят, че ще бъдат почтени?

В последната си книга Талер и Сънстейн стигат дотам, че защитават високорисковите ипотечни кредити: "Ипотечните кредити с променлива лихва, дори тези с първоначално изгодна лихва, не са осъдителни по същество." Авторите се присъединяват към повелята на бившия съветник на Удроу Уилсън, Луис Брандайс: "Слънчевата светлина е най-добрият дезинфектант." С други думи – да се търси решение в прозрачността, не в регулацията. Същото биха казали и неокласиците.

Какво е общото между тези предложения? Всички те се придържат стриктно към върховенството на пазара и естествено се отнасят с подозрение към регулацията. Това отношение намира израз в една обща позиция спрямо публичната политика, която Талер и Сънстейн резюмират с понятието nudge [12]. Nudge е "подбутването" с лакът, което се възползва от познавателните отклонения на съответното лице, за да го подтикне безболезнено да направи избор, съответстващ едновременно на личния и на общия интерес, като се избягва да се налагат "заповеднически или създаващи чувство за вина" методи, както е посочено в един доклад на Съвета за стратегически анализ (CAS).

Политика на "подбутването"

НИЕ сме против забраните", заявяват Талер и Сънстейн. Те споменават за закон, забраняващ някои видове замърсители, и пишат: "Философията на подобен тип ограничения неприятно наподобява на съветските петгодишни планове." Според авторите на книгата, които се провъзгласяват за "либерални патерналисти", поведенческата икономика представлявала "трети път" между фридманисти и кейнсианци. Между тоталната свобода на либералите и строгата държавна намеса съществувало поле, "нито ляво, нито дясно", за любезната и разумна политика на "подбутването".

Именно по такъв безболезнен път пое Обама още при първия си мандат. Не само че Талер бе поканен за съветник на икономическия му екип, но и Сънстейн беше близо четири години начело на Отдела за информация и регулация – основен орган на федералната регулаторна служба, по-специално в областта на здравеопазването, жилищната политика и околната среда. Какъв бе резултатът? Според Центъра за прогресивни реформи, от общо няколкостотин проекта, предложени от министерските кабинети, три четвърти били смекчени от Сънстейн в полза на интересите на промишлените лобита [13].

Не е чудно, че тази философия се е харесала на британските консерватори. През 2009 г. те назначиха същия Талер начело на … Nudge Unit (Звено за "подбутване"). Задачата му: "да постигне набелязания напредък по начин, съвместим с намаляването на разходите на правителството и облекчаване на бремето на регулацията върху предприятията и обществото" [14].

И Франция не е безчувствена към чара на "подбутването". През 2011 г. CAS проучи как "няколко поведенчески инструмента, като лостовете на сравнение с другите или инертността по отношение на промените", могат да бъдат употребени, за да "се приканят гражданите да възприемат начин на живот, щадящ околната среда". В доклад на Съвета за икономически анализ от 2012 г. относно защитата на потребителите дори правоверните Давид Тесмар и Огюстен Ландие се позовават на "психопознавателните отклонения на домакинствата" и призовават да се разработят добре подбрани финансови предложения за спестяване от заплатата, които "да подбутват невнимателния потребител към подходящ избор, без да се ограничава свободата на избор на активния потребител".

Целта на "подбутването" е да подтикне хората да направят избор, съответстващ на общия интерес. Но дефиниция на този "общ избор" липсва. Да се замърсява по-малко планетата, е несъмнено цел, споделяна от всички. Но важи ли същото и за "побутванията", чрез които икономистите насърчават американските работници и служители да спестяват повече в пенсионните фондове? Значителна част от дейността на поведенческата икономика в САЩ е посветена на развитието, дори на задължителното налагане на подобни програми в големите предприятия. Да се увеличи нивото на спестяванията – това очевидно съответства на представата за общ интерес според представителите на финансовите институции… но отговаря в много по-малка степен на макроикономическата рационалност, която изисква в някои моменти спестяванията да не растат, а да намаляват, с цел да се увеличи търсенето чрез потребление. Освен това, да се дава предимство на такъв вид спестяване, означава да не се разискват другите пенсионни системи, тъй като се предпоставя, че системата, основана на капитализация, е най-подходяща [15].

"Подбутването" не обича политиката и с удоволствие действа извън нея. То създава илюзията за прекрасния свят на "здравия разум" и "реалните факти". Талер, например, предлага "да оставим настрана въпроса дали трябва да увеличим данъците", въпрос ужасно "пристрастен", който дразни без нужда, и "да се погрижим първо да осигурим по-добра събираемост" [16]. "Подбутването" премахва всякакво демократично взаимодействие между народа и избраниците му. Според привържениците му "се подразбира, че опитите да се убеди електоратът в основателността на действията на правителството са напразни, пише социологът от Кентския университет Франк Феруди [17]. Вместо демократично обсъждане, те прибягват до подсъзнателните техники на манипулацията".

Неокласическите икономисти нанасят вреда, като утвърждават дерегулацията, приватизацията и ниското заплащане на труда. Но това поне е само мнение, което може да бъде публично обсъждано и оборвано. Техните колеги по поведенческа икономика прескачат фазата "демократично обсъждане". Убедени, че знаят какъв е общият интерес, те го налагат чрез създаване на условия, които трябва да повлияят пряко върху поведението на всеки индивид. Британското звено за "подбутване" (Nudge Unit) може "да промени начина на мислене на хората", заявява с искрена радост вицепремиерът Ник Клег [18]. Трябва ли и ние да се радваме с него?

Превод Станимир Делчев

Бележки

[1] Вж. Рено Ламбер, "Икономисти наемници", Монд дипломатик в Дума, 15 март 2012; Charle Ferguson, Inside Job, документален филм, 2010 и книга, Oneworld, Oxford, 2012.
[2] Dan Ariely, "Irrationality is the real invisible hand" (Същинската невидима ръка е нерационалността), 20 април 2009, www.danariely.com.
[3] George Akerlof, Robert Shiller, "Animal Spirits" (Животинският дух) , Princeton University Press, 2009.
[4] Paul Krugman, лекция пред Лондонското училище по икономика, юни 2009.
[5] "A marketer’s guide to behavioral economics", февруари 2010, www.mckinseyquarterly.com.
[6] Roland G. Fryer Jr, Steven D. Levitt, John List, Sally Sadoff, "Enhancing the efficacy of teacher incentives through loss aversion: a field experiment", работен документ, National Bureau of Economic Research, № 18237, Кеймбридж, юли 2012
[7] James Montier, "The Little Book of Behavioural Investing", John Wiley and Sons, Hoboken (New Jersey), 2010.
[8] Russel Fuller, "Behavioral finance and the sources of Alpha", Journal of Pension Plan Investing, Ню Йорк, зима – 1998.
[9] Вж. Les Economistes atterrés, Changer d’économie!, Les liens qui libèrent, Париж, 2012. "Манифест на ужасените икономисти", на български - в сп. Ново време, бр. 9, септември 2012.
[10] Kent Daniel, David Hirshleifer, Siew Hong Teoh, "Investor psychology in capital markets: Evidence and policy implications" № 49, Journal of Monetary Economics, Université de Rochester (Ню Йорк), 2002.
[11] "Interview: James Montier on value investing", Investment Postcards from Cape Town, 11 март 2010, www.investmentpostcards.com.
[12] Richard Thaler, Cass Sunstein, Nudge. La méthode douce pour inspirer la bonne décision (Мек способ за вдъхване на правилно решение), Vuibert, Париж, 2010.
[13] "Behind closed doors at the White House: how politics trumps protection of public health, worker safety, and the environment", Center for Progressive Reform,Вашингтон, ноември 2011.
[14] Allegra Stratton, "Nudge" economist Richard Thaler joins Conservative camp", The Guardian, Лондон, 6 октомври 2009.
[15] Вж. François Chesnais, "Demain, les retraites à la merci des marchés" (Утре – пенсиите в ръцете на пазара) Le Monde diplomatique, април 1997.
[16] Richard Thaler, "Geek squad", Foreign Policy, Washington, януари-февруари 2013.
[17] Frank Ferudi, "Don’t wink at the nudge plan", The Australian, Сидни, 5 октомври 2012.
[18] Patrick Wintour, "David Cameron’s "nudge unit" aims to improve economic behaviour", The Guardian, 9 септември 2010.

Издателска дейност

  • Проектът за автономия
  • Пряката демокрация на 21 век
  • Пропукай капитализма
  • Докато питаме, вървим

proektut-za-avtonomiq-frontcover Много хора у нас са чували за парижките бунтове през Май ’68, но малцина са запознатите с работата на Корнелиус Касториадис, определян от мнозина, включително и от Даниел Кон-Бендит, за идеен вдъхновител на бунтовните студенти от този период. Според Едгар

Read More

Пряката демокрация на 21 век Проект "Живот след капитализма" има удоволствието да представи третата си книга - сборникът "Пряката демокрация на 21 век", съставител на който е Явор Тарински. Книгата отново е част от издателската ни серия в издателство "Анарес", на което сме съоснователи. Първото й

Read More

Пропукай капитализма Проект "Живот след капитализма" има удоволствието да представи втората си книга! Книгата е "Пропукай капитализма" на Джон Холоуей и е част от издателската ни серия в новото издателство "Анарес", на което сме съоснователи. Тя е реалност и благодарение на сътрудничеството

Read More

Докато питаме, вървим Проект "Живот след капитализма" има удоволствието да Ви представи своята първа книга-сборник - "Докато питаме, вървим". Този сборник обединява най-стойностните материали, публикувани на уебсайта на проекта "Живот след капитализма" през първата година от съществуването му (април 2009 г. - април 2010 г.)

Read More

We use cookies on our website. Some of them are essential for the operation of the site, while others help us to improve this site and the user experience (tracking cookies). You can decide for yourself whether you want to allow cookies or not. Please note that if you reject them, you may not be able to use all the functionalities of the site.