SeaCity8Проектът “Венера” (The Venus Project) e организация, която предлага осъществим план за действие за социална промяна, насочен към мирна и продължителна глобална цивилизация. Той скицира стремежа към алтернативно общество, където човешките права няма да са само на хартия, а ще са начин на живот.

Ние работим в изследователски център с площ 21,5 акра, намиращ се във Винъс Бийч, Флорида.

Докато някои смятат, че промените, които трябва да се направят в днешното общество са чудовищни, ние стигаме до извода, че времето да преразгледаме нашите ценности и да рефлектираме върху някои от основните проблеми, обособяващи ни като общество е отдавна отминало. Този само-анализ води до въпроса за самата същност на това какво е да си човек, какво е да си член на “цивилизацията” и какви действия трябва да предприемем, за да осигурим проспериращо бъдеще за всички хора.

В наше време сме останали с много малко алтернативи. Отговорите от вчера не са валидни за днес. Ние трябва или да продължим с досегашния си начин на живот, което застрашава бъдещето ни, или да приложим по-подходящи ценности, които да доведат до ново общество.

 

Опитът показва, че човешкото поведение може да бъде моделирано като деструктивно или креативно. Точно за това става дума в Проектът “Венера” - насочвайки нашите технологии и ресурси за максимална полза за човека и планетата, в търсене на нови начини за живот, които откриват необятния потенциал на човешкия дух. Ние имаме възможността да проектираме и изграждаме бъдещето, което човек заслужава. Проектът “Венера” представя нов, смел план за човечеството, който установява нищо по-малко от реконструкция на обществото. Това, което следва не се опитва да предскаже какво ще се случи, а какво може да се случи. Отговорността за бъдещето е в наши ръце и зависи от изборите, които правим днес. Най- великият ресурс, който е достъпен днес е нашата изобретателност. Докато социалните реформатори измислят стратегии, които засягат само повърхностните симптоми, но не засягат основните проблеми, проектът “Венера” подхожда по друг начин. Ние смятаме, че не можем да елиминираме тези проблеми в рамките на днешната политическа и монетарна (парична) система. Би отнело прекалено много време, за да отбележим някакви съществени промени. Най-вероятно те ще бъдат снижени до такова ниво, че ще бъдат незабележими.

Проектът “Венера” предлага алтернативна визия за стабилна цивилизация, която никоя социална система не е осъществявала досега. Въпреки че описанието е крайно компресирано, то се основава на години изучаване от много учени от различни дисциплини.

Проектът “Венера” предлага нов път – такъв, който е загрижен за проблемите на хората и природата. Той е достижима визия за светло и по-добро бъдеще, такава която е подходяща за времето, в което живеем и е практически осъществим за осигуряване на по-добро бъдеще за всички хора на планетата.

MagLevПроектът „Венера” предлага недвусмислена промяна на културата, в която войните, бедността, гладът, дълговете, деградацията на природата и ненужното страдание на хората са не само възножни да бъдат избегнати, но се смятат и за напълно неприемливи.

Едно от основните условия в проектът „Венера” е, че ние работим в насока, в която всички ресурси на планетата Земя са наследство на всички хора, населяващи планетата. Ако това не се изпълни, то това ще доведе до положение подобно на настоящето.

Историческите промени винаги са се осъществявали бавно. Последователни групи от некомпетентни лидери са заменяли тези преди тях, но основните социални и икономически проблеми са оставали, тъй като ценностната система е оставала непроменена. Проблемите, пред които сме изправени днес не могат да бъдат решени политически или финансово, тъй като те по природа са технически. Може би дори не съществуват толкова пари за да се плати за промяната, но ресурсите са достатъчно. Ето защо проектът „Венера” предлага преминаването от монетарна (парична) система към система основана на наличните ресурси.

Ние осъзнаваме, че да се осъществи промяната на сегащното ни общество, което е политически некомпетентно, основано на липсите и е остаряло, към ново, по- хуманно общество ще се нуждаем едновременно от интелект и действия.

Остарялата монетарна (парична) система

Монетарната (паричната) система се е развила преди векове. Всички видове икономически системи - социализъм, комунизъм, фашизъм и дори хвалената система на свободната инициатива- запазват частния бизнес, елитаризма, национализма и расизма, които се основават на икономическото неравенство. Докато социалните системи използват пари или бартер, хората и народите ще търсят начин да са икономически конкурентни, и ако не успеят да направят това чрез реклами - ще го направят чрез военни действия. Ние все още използваме тези остарели вече методи.

Сегашната парична система не може да предостави висок стандарт на живот за всички, нито може да осигури защита на природата, защото остновната цел е да се трупа богатство. Стратегии като намаляване на размера и токсичния дъмпинг водят до увеличаване на пропастта между богати и бедни. С напредването на автоматизацията, кибернизацията и изкуствения интелект все повече хора ще бъдат заместени от машини на работните си места. В резултат все по-малко хора ще са способни да използват придобитите продукти, независимо че продукцията и изобилието няма да са се намалили.

Настоящите, старомодни политически и икономически системи не могат да предоставят новите технологии за всеобщо ползване и да преодолеят несправедливостта, която се налага по този начин. Докато технологиите се развиват стремително напред, социалния дизайн остава непроменен. С други думи културното развитие не може да върви в крачка с технологичното. Ние искаме да предоставим стоки и обслужване в изобилие за всички.

За съжаление днес науката и технологиите не могат да достигнат високи цели, заради интересите на някои и заради паричните придобивки, което води до снижаване на ефективността. Например, Американският департамент по земеделие, чиято цел е да подпомогне увеличаването на добива за акър, всъщност плаща на земеделците, за да не достигнат максималните възможни добиви. Паричната система се грижи да поддържа подобни методи, в противен случай това би действало в интерес на хората и природата.

В паричната система продажбите не са свързани с нашия капацитет на производство. Например, по време на криза в магазините има компютри, DVD-та, автомобили, но хората не могат да си ги позволят. Земята си е все същото място; просто правилата на играта са остарели - конкуренция, лишения и ненужно страдащи хора.

Паричната система е метод да се контролира човешкото поведение в среда с ограничени ресурси. Днес парите  се използват да се регулира икономиката, но не в полза за мнозинството, а в полза на тези, които притежават националните богатства.

Икономика на ресурсна основа

Всички социални системи, независимо от техните политически философии, религиозни убеждения или социални навици, зависят от природните ресурси, тоест от чистия въздух и вода, земя за оран, както и технологии и персонал да поддържат високи стандарти на живот.energyGeoTher

Казано по-просто, икономиката основана на ресурси използва съществуващите ресурси вместо пари и предоставя справедлив метод за доставка на тези ресурси по възможно най-ефективния начин на цялото население. Това е система, в която всички стоки и услуги са достъпни без да се ползват пари, кредити, бартери, или какъвто и да е вид дълг или робство.

Земята изобилства с ресурси; днес практиката за разпределение на ресурсите чрез парични методи е неуместна и контра-продуктивна за нашето оцеляване. Съвременното общество има достъп до високо развити технологии и може да предостави храна, дрехи, жилища, здравеопазване, подходящо обучение и е развило неограничен запас от възобновима, чиста енергия каквато е енергията от вятъра, от приливите и отливите, геотермалната и слънчевата енергия. Днес е възможно всички да живеят с високи стандарти на живот и да се възползват от всички удобства, които придоставя едно развито общество. Това е осъществимо чрез човешкия интелект и чрез прилагане на науката и технологията.

За да се разбере по-добре икономиката на ресурсна основа, обмислете това: ако всички пари се унищожат без да се засегнат почвата, заводите и останалите ресурси, ние бихме могли да създадем всичко от което се нуждае човек. Хората не се нуждаят от пари, a от достъп до нещата, нужни за живот. В икономиката на ресурсна основа парите са ненужни. Всичко, от което имаме нужда са ресурсите, прозидството и доставката на продуктите.

В подобно общество, мярката за успех ще бъде личният сремеж, а не придобитите богатсва и власт.

Изборът е наш

Човешкото поведение е подвластно на същите закони както и останалите природни феномени. Нашите обичаи, поведение и ценности са вторичен продукт на нашата култура. Никой не е роден с алчност, предрасъдаци, фанатизъм, патриотизъм и омраза; всички те се научават в последствие. Ако околната среда остава непроменена, подобно поведение ще се формулира отново.

Днес, технологиите нужни за установяване на икономика, основана на ресурсите съществуват. Ако изберем на следваме ограниченията на сегашната парична система, най-вероятно ще продължим да живеем със сегашните проблеми: война, бедност, глад, лишения, престъпност, невежество, страх, стрес и несправедливост. От друга страна, ако изберем концепцията на глобалната икономика на ресурсна основа, научим повече за нея, и да я споделим с приятели, това ще доведе до развитие на хуманността.

Единствените ограничения са тези, които ние си налагаме. Проектът „Венера” не е утопия, нито мечта на някой непрактичен идеалист. Вместо това, той е достижима цел, изискваща интелектуалните възможности, които вече имаме.

 

Проектът "Венера": цели и предложения

 
 

The Venus Project | Zeitgeist Movement | Zeitgeist 1 & 2

 
 

Превод: Марто

Издателска дейност

  • Проектът за автономия
  • Пряката демокрация на 21 век
  • Пропукай капитализма
  • Докато питаме, вървим

proektut-za-avtonomiq-frontcover Много хора у нас са чували за парижките бунтове през Май ’68, но малцина са запознатите с работата на Корнелиус Касториадис, определян от мнозина, включително и от Даниел Кон-Бендит, за идеен вдъхновител на бунтовните студенти от този период. Според Едгар

Read More

Пряката демокрация на 21 век Проект "Живот след капитализма" има удоволствието да представи третата си книга - сборникът "Пряката демокрация на 21 век", съставител на който е Явор Тарински. Книгата отново е част от издателската ни серия в издателство "Анарес", на което сме съоснователи. Първото й

Read More

Пропукай капитализма Проект "Живот след капитализма" има удоволствието да представи втората си книга! Книгата е "Пропукай капитализма" на Джон Холоуей и е част от издателската ни серия в новото издателство "Анарес", на което сме съоснователи. Тя е реалност и благодарение на сътрудничеството

Read More

Докато питаме, вървим Проект "Живот след капитализма" има удоволствието да Ви представи своята първа книга-сборник - "Докато питаме, вървим". Този сборник обединява най-стойностните материали, публикувани на уебсайта на проекта "Живот след капитализма" през първата година от съществуването му (април 2009 г. - април 2010 г.)

Read More

We use cookies on our website. Some of them are essential for the operation of the site, while others help us to improve this site and the user experience (tracking cookies). You can decide for yourself whether you want to allow cookies or not. Please note that if you reject them, you may not be able to use all the functionalities of the site.