СЛЕД ВОЙНАТА, разказаната с впечатляваща чувствителност история на съвременна Европа, е забележително постижение на един от водещите историци в света. Това е шедьовърът на професор Тони Джуд, роден в Лондон през 1948 година, получил образованието си в Кингс Коаедзк, Кеймбридж и в Екол Нортал Сюпериер, Париж. Преподавал е в Кеймбридж, Оксфорд, Бъркли и Нюйоркския университет, където е професор по Европейска история и директор на Института Ретарк, който основава през 1995 година. Автор и редактор на единайсет книги, той е редовен сътрудник на Ню Йорк Ревю ъв Букс, Тайте Литерари Съплетент, Ню Рипъбпик, Ню Йорк Таймс и много други списания в Европа и САЩ.

Публикуваме превода с любезното съгласие на самия преводач - Зорница Христова.

Свали книгата в .doc-формат

Tony-Judt_book Съдържание

Предговор и благодарности
Въведение

Част първа: След войната: 1945-1953 г.
I Наследството на войната
ІІ Възмездие
ІІІ Възстановяването на Европа
ІV Невъзможното споразумение
V Настъпването на Студената война
VІ Във вихрушката
VІІ Културни войни
Интермецо: Краят на стара Европа

Част втора: Благоденствието и неговите недоволства: 1953-1971 г.
VІІІ Политиката на стабилност
ІХ Изгубени илюзии
Х Заможни времена
ХІ Социалдемократическият момент
ХІІ Призракът на революцията
ХІІІ Краят на играта

Част трета: Години на отстъпление: 1971-1989 г.
ХІV Намалени очаквания
ХV Политика в нова тоналност
ХVІ Време на преход
ХVІІ Новият реализъм
ХVІІІ Силата на безсилните
ХІХ Краят на стария ред

Част четвърта: След стената: 1989-2005 г.
ХХ Континентът се разцепва
ХХІ Разплатата
ХХІІ Старата Европа – и Новата
ХХІІІ Разновидностите на Европа
ХХІV Европа като начин на живот

Епилог: От дома на мъртвите: Есе за съвременната европейска памет