Лекция на Майкъл Албърт в 5 части, която представя алтернативната икономическа система на Икономиката на Участието (Participatory Economic, ParEcon).

Цялото видео в AVI-формат (192 MB) може да бъде свалено от тук: Представяне на ПарЕкон от Майкъл Албърт

ЧАСТ 1

http://www.youtube.com/watch?v=DOGQWk4M13U

 

ЧАСТ 2

http://www.youtube.com/watch?v=m31uPvA8FHs

 

ЧАСТ 3

http://www.youtube.com/watch?v=ttz-QVCrOhg

 

ЧАСТ 4

http://www.youtube.com/watch?v=rvpgGgXrAUI

 

ЧАСТ 5

http://www.youtube.com/watch?v=Hy2ZmfKLwps