Using anger, blame, judgment
proektut-za-avtonomiq-frontcoverМного хора у нас са чували за парижките бунтове през Май ’68, но малцина са запознатите с работата на Корнелиус Касториадис, определян от мнозина, включително и от Даниел Кон-Бендит, за идеен вдъхновител на бунтовните студенти от този период. Според Едгар Морен трудовете на Касториадис ще бъдат запомнени със своята забележителна последователност и кохерентност, както и със своята обхватност, която е „енциклопедична“ в автентичния гръцки смисъл на думата, защото ни предлага paideia, или образование, което обединява изкуства и когнитивни науки [1]. И наистина, интересите и трудовете на Корнелиус Касториадис обхващат философия, политика, математика, физика, биология, антропология, психоанализа, лингвистика, икономика, политика и изкуство. Без съмнение той е един от най-забележителните и значителни философи на 20. век.

Бях възхитен от критичния тласък и сила на теоретичните предложения [на Касториадис]. Те бяха свежи, енергични и трансгресивни пред очевидния ''неолиберален'' (или нео-консервативен) триумф, който превърна капиталистическия консенсус в нещо обичайнo, от което определено все още не сме се възстановили.
- Димитри Прието-Самсонов (писател, носител на приза Nuevos Pinos)
[Касториадис] показва как източният (тоталитарен) и западният (фрагментиран) „бюрократичен капитализъм” контролират живота ни отвън, докато хората се съпротивляват и импровизират алтернативи, произтичащи от и сливащи се в „проект за автономия”, изисквайки свободно и равноправно демократично участие в определянето на своята съдба.
- Дейвид Еймис Къртис (основател на Agora International и личен приятел на Касториадис)

and/or violence to try to control others Using anger, blame, judgment
За съжаление, можем да кажем, че в България той е сравнително непознат до момента, въпреки че дори посещава страната ни през 1993 – 1994 г. в рамките на семинара „Време, пространство и разказ“ [2], в който взима участие като лектор. И докато неговата мисъл бива преоткривана от активистите, участващи в различни социални движения по целия свят, на български език досега са се появявали едва няколко негови текста, излизали в сборници и в интернет сайтове [3].

and/or violence to try to control others Meanwhile, Breathe Right strips and chamomile tea along with a regular bedtime routine and turning out the light and electronics off should help to get you sleeping. Train your body to expect sleep after a specific routine and it will try to comply. Good luck! order cheap adipex obesity medication 2015 About Zantrex-3: Zantrex-3 supplements have developed a reputation as America's fastest selling "rapid weight loss" and "extreme energy" diet pills over the past 7 years. Available at Walgreens, RiteAid
Това е първият сборник, съставен изцяло от текстове на Корнелиус Касториадис, който цели запознаването на българската публика с проекта за автономия – основна концепция в трудовете му. Терминът автономия играе ключова роля в творчеството му – от ранните си поствоенни трудове до самата си смърт Касториадис не спира да разсъждава и да обяснява неговото значение, приложение и ограничения и така си спечелва прозвището „философ на автономията“. За него автономията означава състояние, в което хората сами създават собствените си закони и институции (едновременно на индивидуално и на социално ниво) чрез пряка демокрация и напълно осъзнават, че самите те са тези, които правят това, а не някоя външна сила (Бог, предци, историческа необходимост и т.н.). Но Касториадис не се опитва да създаде идеология на революцията, обществото или историята; напротив, той се опитва да размишлява, което е в основата на проекта за автономия.

CVS, WalMart, Target
Самото създаване на сборника се случва по начин, близък до автономията, промотирана от Касториадис. От колективът преводачи-доброволци, до автономното издателство Анарес – идеите и практиките на самоорганизация и пряка демокрация са въплътени във всяка стъпка от създаването на настоящата книга.

Корнелиус Касториадис подчертава това, че революционното търсене непрестанно трябва да следва и да бъде предефинирано от социалните движения.
- Майкъл Харт и Антонио Негри (автори на бестселъра Empire)

and GNC or at Zantrex-3.com Using anger, blame, judgment
В съвременния български контекст проектът за автономия е по-актуален от всякога. С масовите протести и повишената гражданска активност от последните години, породени от ниския жизнен стандарт, невъзможността за участие в политическите процеси в страната и затъването в консуматорската култура, хората у нас демонстрират пробуждане и търсене на нещо, което да им помогне да излязат от омагьосания кръг, в който се въртят от десетилетия. И тук именно идват мисълта на Корнелиус Касториадис и неговата автономия, които са извън готовите решения и догмите на лявото и дясното, в които вече все повече хора отказват да търсят решението заради натрупания горчив опит от тоталитарния социализъм и последвалия го преход към капитализъм.

and/or violence to try to control others “Previous research shows people who lack Nav1.7 channels due to a naturally-occurring genetic mutation are unable to experience pain, so blocking this channel could potentially help us to switch off pain in people with normal pain pathways,” Professor King said. There are specialists in sleep disorders who can diagnose and treat insomnia, as well as other sleep disorders. Pulmonologists
Този сборник събира някои от най-емблематичните трудове и интервюта на Касториадис, както и по-неизвестни такива, но разглеждащи през призмата на автономията актуални за българския контекст въпроси като екология, расизъм, обединена демократична Европа и други. Заради разнообразното си съдържание той би представлявал интерес както за читатели, вече запознати с творчеството на Касториадис, така и за хора, които тепърва научават за него. Сборникът цели да предостави на пробуждащото се население у нас достъп до идеите на големия гръко-френски философ, допринасяйки по този начин за обогатяването на спектъра от радикални философии и теории, които потенциално да ни помогнат в борбата за по-добро бъдеще.

Още за книгата на сайта на Анарес

Бележки :

or lung doctors, are often used to assess and treat sleep apnea and neurologists will be consulted if there is the nervous system is a perceived cause of the insomnia., Using anger
[1] Едгар Морен: An encyclopaedic spirit (1997)
[2] http://mshs-sofia.com/index.php?option=com_content&task=view&id=6&Itemid=5&lang=bg
[3] http://agorainternational.org/bg/bulgarianworks.html

proektut-za-avtonomiya-review

FacebookTwitter
Pin It

Издателска дейност

  • Проектът за автономия
  • Пряката демокрация на 21 век
  • Пропукай капитализма
  • Докато питаме, вървим

blame, judgment, and/or violence to try to control others cheap generic clonazepam 1 Avoid caffeine Sadness
proektut-za-avtonomiq-frontcover Много хора у нас са чували за парижките бунтове през Май ’68, но малцина са запознатите с работата на Корнелиус Касториадис, определян от мнозина, включително и от Даниел Кон-Бендит, за идеен вдъхновител на бунтовните студенти от този период. Според Едгар

Read More

feeling down, having a loss of interest or pleasure in daily activities - these are symptoms of depression familiar to all of us. “Previous research shows people who lack Nav1.7 channels due to a naturally-occurring genetic mutation are unable to experience pain, so blocking this channel could potentially help us to switch off pain in people with normal pain pathways,” Professor King said. We understand pain in a unique way. Our treatment approach combines multiple pain relief treatments to provide the most effective and safest pain reduction program. About Zantrex-3: Zantrex-3 supplements have developed a reputation as America's fastest selling "rapid weight loss" and "extreme energy" diet pills over the past 7 years. Available at Walgreens
Пряката демокрация на 21 век Проект "Живот след капитализма" има удоволствието да представи третата си книга - сборникът "Пряката демокрация на 21 век", съставител на който е Явор Тарински. Книгата отново е част от издателската ни серия в издателство "Анарес", на което сме съоснователи. Първото й

Read More

RiteAid, CVS, WalMart
Пропукай капитализма Проект "Живот след капитализма" има удоволствието да представи втората си книга! Книгата е "Пропукай капитализма" на Джон Холоуей и е част от издателската ни серия в новото издателство "Анарес", на което сме съоснователи. Тя е реалност и благодарение на сътрудничеството

Read More

Target, and GNC or at Zantrex-3.com
Докато питаме, вървим Проект "Живот след капитализма" има удоволствието да Ви представи своята първа книга-сборник - "Докато питаме, вървим". Този сборник обединява най-стойностните материали, публикувани на уебсайта на проекта "Живот след капитализма" през първата година от съществуването му (април 2009 г. - април 2010 г.)

Read More

 

BGtop